Oblasti rada / Usluge:

Privredna društva i korporativno upravljanje

Advokatska kancelarija pruža usluge savjetovanja malim i srednjim preduzećima, koorporativnim društvima u skladu sa zahtjevima ...

Bankarstvo i finansiranje

Kancelarija posjeduje bogato iskustvo u svim fazama restrukturiranja i work outa,
bilo u pred-stečajnim ili post-stečajnim ...

Litigacija i fizičke osobe

Kancelarija pruža usluge zastupanja klijenata u sudskim postupcima,
u upravnim postupcima pred upravnim ...

O nama

 

  • Advokatska kancelarija Denis Alić osnovana je 2012.godine kada je osnivač nakon višegodišnjeg rada u finansijskom sektoru i bankarstvu započeo advokatsku praksu. Prethodno stečeno iskustvo u finansijskoj i bankarskoj djelatnosti je odredila samo djelovanje kancelarije.
  • Advokatska kancelarija posjeduje znanje iz oblasti privrednog prava, bankarstva i finansiranja, kao i ostalih oblasti prava.
  • Advokat Denis Alić tečno govori engleski, ima osnovna znanja njemačkog jezika, a u prethodnom periodu isti je bio angažovan u zastupanjima klijenata sa međunarodnim elementima u vezi finansiranja i struktuiranja bankarskih transakcija, a posebno je bio angažovan u uspješnim restruktuiranjima ispred kompanija koje su iskazale interes za takve usluge.
  • Advokat Denis Alić je i ovlašteni medijator za provođenje postupka medijacije kao alternativnog načina rješavanja sporova
  • Predodređenost kancelarije jeste da se znanjem, iskustvom i savjesnošću postigne najefikasnija korist za klijenta

Kontakt

 Kancelarija:
 
 

  Adresa: Ulica Kralja Tvrtka 8/I 71 000                              Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 
 
 
Informacije:
 

  Telefon: + 387 33 214 129

  Fax: + 387 33 214 129

  e-mail: denisalic@alic-law.com

Pošaljite nam e-mail