Advokatska kancelarija pruža usluge savjetovanja malim i srednjim preduzećima, koorporativnim društvima u skladu sa zahtjevima lokalnog zakonodavstva od momenta formiranja pravnog lica, poslovanja, pa do likvidacije ili stečaja.

Usluga uključuje:

  Formiranje pravne osobe
  Registracija pravne osobe
  Pravno savjetovanje u vezi prava društava
  Korporativno/privredno upravljanje
  Preuzimanje i spajanje kao i savjetovanje drugih akvizicija
  Porezna registracija
  PDV Registracija
  Due diligence
  Porezi
  Javne nabavke