Kancelarija pruža usluge zastupanja klijenata u sudskim postupcima, u upravnim postupcima pred upravnim organima, kao i zastupanje stranaka u arbitražnim postupcima i postupcima medijacije

Uz usluge zastupanja klijenata kancelarija pruža usluge fizičkim i pravnim licima koje se odnose na:

  Pravo osiguranja i naknade štete
  Radno pravo
  Stvarno pravo, vlasništvo i nekretnine
  Porodično i nasljedno pravo
  Ugovorno pravo